من مرجان ترابی ...

تفاوت از اونجایی شروع میشه ، که نگی چقدر میدونی ، بدونی که نمیدونی و تلاش کنی که یاد بگیری ، از سنین کم سعی کردم در کلاس های مختلف اساتید خارجی شرکت کنم تا به موضوعات متفاوتی تسلط پیدا کنم ، چون مهارت های عمودی و تک بعدی بودن ، از نظر شخصیتی برای من جذابیتی نداشت و این امر باعث شد تا در کلاس های مختلفی شرکت کنم . 

به کارآموزان متعددی که داشتم بار ها و بار ها گفتم و بار ها تاکید خواهم کرد ، که نقطه پیشرفت زندگی از اونجایی شروع میشه که ادعایی رو دانسته هات نداشته باشی ، فقط بدونی که نمیدونی ، یا مطمئن باشی که خیلی کم میدونی!